Chat with us, powered by LiveChat

Odsadenie orezových značiek

Odsadenie orezových značiek od čistého formátu. V praxi by pri spadávke 3mm malo byť odsadenie orezových značiek 3mm, aby orezové značky nezasahovali a “neznehodnocovali” spadávku.

Viac informácii a schémy na stiahnutie nájdete TU

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt