Chat with us, powered by LiveChat

Rozmery tlače a výseku

Maloformátová digitálna tlač

Konica Minolta AccurioPress C3070 (cmyk)

štandardná veľkosť hárku 320 x 450 mm 
potlačiteľná plocha cca 4mm od okraj

rozšírená veľkosť hárku 320 x 480 mm 
potlačiteľná plocha cca 4mm od okraj

maximálna veľkosť hárku 320 x 1 300 mm 
potlačiteľná plocha cca 4mm od okraja

OKI (cmyk + biela)
veľkosť hárku 330 x 1321 mm
potlačiteľná plocha cca 5mm od okraja


Veľkoformátová digitálna tlač

fototlač, fineart tlač, digitálny nátlačok
šírka role 610 mm

uv tlač
veľkosť tlače 2 x 3 m 


Výsek a predrez

flatbed výsek hárky
veľkosť hárku 500 x 600mm

flatbed výsek doskové materiály
veľkosť hárku 2 x 3 m

vyrezávací ploter s výsekom
šírka role 150 cm

vyrezávací ploter s predrezom
šírka role 130 cm

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt