Chat with us, powered by LiveChat

Audiokniha

Najčastejšie sa audio knihy distribuujú na CD v týchto formátoch:

  • Audio CD
    prehrateľné na klasických audio CD prehrávačoch
  • Dátové CD so zvukom vo formáte mp3
    prehrateľné na audio prehrávačoch podporujúcich dátové CD
  • Dátové DVD so zvukom vo formáte mp3
    prehrateľné na audio prehrávačoch podporujúcich dátové DVD
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt