Chat with us, powered by LiveChat

Kontrola zaslaných súborov

Pri zasielaní dát elektronicky ( DropBoxWeTransfer, ftp,...) je ideálne dodať aj kontrolný súčet MD5. 

Vďaka tomuto kódu vieme overiť či nami stiahnuté dáta su v poriadku a sú totožné s vašimi.

Aplikácie pre vytvorenie MD5:

Windows –  md5 summer
macOS –  Hasher - MD5, SHA1, and SHA2 hash generator

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt