Chat with us, powered by LiveChat

Fakturačné údaje

Marek Vach
Znievska 18
851 06 Bratislava

ičo: 40029514
dič: 1044315734
ič dph: SK1044315734

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 30. 12. 2013. Číslo živnostenského registra: 105-25497

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt