Chat with us, powered by LiveChat

Potrebný počet strán k väzbám

V1 - násobok čísla 4
V2 - násobok čísla 2
V4 - násobok čísla 4
V8 - násobok čísla 4
hrebeňová väzba - násobok čísla 2

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt