Chat with us, powered by LiveChat

Posielanie dát

Tlačové dáta nám môžete posielať e-mailom alebo pomocou služieb ako wetransfer, dropbox a podobne.

Využite náš wetransfer na vach.wetransfer.com

Cez túto stránku nám môžete poslať súbor veľký až 20 GB súbor.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stále potrebujete pomoc? Kontakt Kontakt